Realizované opravy

V roce 2022 proběhla generální oprava varhan

Díky jednotlivým dárcům i příspěvkům z rozpočtu ÚMOb Ostrava Michálkovice a Moravskoslezského kraje se podařilo provést generální opravu varhan.

Velký dík patří především ÚMOb Ostrava Michálkovice za významnou částku, která pomohla tuto opravu provést. 

Všem dárcům srdečně děkujeme
Vyhledávání