Myšlenka pro aktuální období:

Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobro zlu, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost za hořkost
Izaiáš 5:20

Vyhledávání