Vernisáž výstavy
21.05.2023 v 10:45

Výstava umělců, věnovaná poctě horníkům

13.11.2022 
Pocta válečným veteránům

13:00 hod slavnostní Bohoslužba, pietní akt - kladení kytic u vitríny obsahující tři prstě z bojišť I.světové války      
14:30 hod kladení kytic u památníku padlých v I.sv. válce      
14:45 hod koncert učitelů ZUŠ Moravská Ostrava 
zpěv Mgr. Renata Marcalíková; 
klavír Mgr. Iva Mindeková; 
flétna Mgr. Simona Krsičková

Nadcházející akce sboru

Listopad 2022
13.11.2022 Mezinárodní den veteránů ve spolupráci s Legionářskou obcí Ostrava a ZSRU
    13:00 hod slavnostní Bohoslužba, pietní akt - kladení kytic u vitríny obsahující tři prstě z bojišť I.světové války
      14:30 hod kladení kytic u památníku padlých v I.sv. válce
      14:45 hod koncert učitelů ZUŠ Moravská Ostrava 
zpěv Mgr. Renata Marcalíková; 
klavír Mgr. Iva Mindeková; 
flétna Mgr. Simona Krsičková

Prosinec 2022
10.12.2022 v 15:00 hod Adventní koncert 
varhany : Petr Strakoš, Václav Petr, Karolína Petrová 
zpěv: Renáta Klaputová, Tereza Kozubková, David Škařupa
13.12.2022 – vánoční koncert žáků ZUŠ Mariánské Hory
20.12.2022 – od 16:30 hod vánoční koncert 
žáci Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava

11.9.2022 slavíme 95 let otevření kostela

PROGRAM
10.00–18.00 Husův sbor otevřen široké veřejnosti 
13.00–14.00 Slavnostní bohoslužbu slouží biskup CČSH Mgr. Tomáš Chytil a farářka Mgr. Monika Bartková 
14.00–14.30 Zdravice Legionářské obce, zástupců MMO a ÚMOb Ostrava-Michálkovice 
14.30 Premiéra opravených unikátních varhan, které sbor získal v roce 1937 - hraje varhaník Petr Strakoš 
14.45–17.30 Varhanní koncert. Účinkují Petr Strakoš, Ludmila Zálesná, Mgr. Renata Marcalíková, Olga Šmídová a Zdeněk Lánský (housle) a žáci pěveckého oddělení ZUŠ Moravská Ostrava (klavírní doprovod Mgr. Iva Mindeková) 

Husův sbor zkrášlí obrazy Mgr. Mileny Kantorové 
Každou celou hodinu zazní zvony a budou troubit trubači

Letní akce

Zveme vás na tradiční pouť k Winklerově zvonici na Ostravici. 5.7.2022

Noc kostelů

I v letošním roce proběhne pravidelná akce "Noc kostelů".
Naše náboženská obec se k této akci připojuje a jste srdečně zváni k návštěvě našeho svatostánku.
10.června 2022 od 17:00
Mimo jiné vás co nejsrdečněji zveme na 
Koncert hudby starých mistrů ve 20:00. 
Skladby přednesou:
Ludmila Zálesná a Tomáš Hruška - zpěv
Jaroslav Domanský - profesor Janáčkovy konzervatoře - klavírní doprovod a sóla.
Těšíme se na setkání s vámi.

Aktuality

Vážení přátelé, přeposílám pozvánku na diecézní pouť k výročí narození J.A.Komenského. 
Kdo by chtěl jet, prosím, nahlaste mi závazně svou účast. Diecéze bude vypravovat autobusy, tak aby byla místa.
Krásné postní dny přeji. 
Monika B.

Husův sbor Radvanice

Je nám nesmírně líto, že sestry a bratři v Radvanicích mají svůj svatostánek v havarijním stavu. 
Soucítíme s nimi a uděláme vše pro to, abychom jim pomohli. Kostel Radvanice je pro nás, stejně jako pro ostatní sestry a bratry srdcovou záležitostí díky bratru zakladateli Ferdinandu Stiborovi. 
O to víc se snažíme a to nejenom v modlitbách pomoci. 
Bude nám ctí v tuto nelehkou chvíli přivítat sestry a bratry z Radvanic u nás v Michálkovicích. Uděláme vše, co bude v našich silách, abyste se u nás cítili co nejlépe. 
Jste srdečně zváni. 
bratr patriarcha Tomáš Butta 

Dopis k adventu a zahájení nového liturgického roku - 27.11.2021

Sestry a bratři,
       pozdravuji vás na začátku nového liturgického roku. Nejistota v čase pandemie nás však vede k tomu, že naše každoroční těšení se na Vánoce je jiné, a zřejmě mnohé z toho, co jsme si zvykli s Vánocemi spojovat ve společnosti, v rodinném a osobním životě, ale i v našich náboženských obcích, nebude možné v plné míře uskutečňovat.
Právě proto je pro nás křesťany v případě liturgického roku církve a svátků důležité dostávat se k tomu podstatnému a držet se  toho. Tím podstatným pro nás je být schopni a umět naslouchat Božímu oslovování. Bůh ve své věrné stálosti a trpělivosti nás lidi oslovuje různými způsoby. Nejjasněji nás oslovuje prostřednictvím svého Syna Ježíše, který se pro nás stal člověkem, aby nám dal poznat, v čem spočívá pravý smysl našeho života, a ukázal nám jeho otevřenost k věčnosti.
Znovu zapalujeme světla adventních svícnů a otevíráme stránky Písma svatého, abychom k sobě nechali během čtyř nedělí zaznívat biblické texty ze Starého a Nového zákona. Oddíly z biblických proroků obsahují naději upřenou k Boží pomoci a záchraně uprostřed všech tíživých událostí a jejich důsledků. První křesťané četli tato poselství proroků tak, že k jejich naplnění došlo v plnosti v Ježíši Kristu. V něm došlo ke splnění „dobrého slova“ (Jr 33,14). Ježíš již přišel na tento svět a naplnilo se tak prorocké starozákonní zaslíbení. Po uplynutí času Božího navštívení (L 1,68) – Ježíšova pozemského života a jeho odchodu k Otci – zůstává i dále otevřenost dějin a očekávání nového Božího příchodu. Tato otevřenost dějin je spojena s očekáváním události slavného příchodu Ježíše Krista. Právě toto adventní očekávání nás přibližuje k víře a naději prvních křesťanů, jakou dokládají epištoly, v nichž se toto téma na řadě míst vyskytuje, a jejichž úryvky se čtou v čase adventu.
Křesťané prvních generací očekávání „Kristova dne“ viděli v propojení s etickým nárokem „bezúhonnosti a svatosti“ (1 Te 3,13). Proto je pro nás křesťany v čase adventu důležitá duchovní příprava, jakou je bdělost (L 21,36), rozumnost (Mt 25,14) i vytrvalost (Mt 24,13). Ale nepřeslechnutelné je, že se k nám blíží a s Ježíšem Kristem přichází nezasloužená Boží spása a odpouštějící láska. Radostná zvěst o Božím příchodu v Kristu a o dobru zakoušeném v jeho blízkosti se vztahuje na potomky Izraele (Jr 33,14-16), ale i na lidi ze všech národů (Ř 15,12) a na celé stvoření (Zj5,13). Ať Bůh, který k nám v Kristu nepřestává mluvit, vás posiluje, povzbuzuje a naplňuje svou hojnou milostí.
Ať jeho spásná blízkost je s vámi v době adventu i během celého liturgického roku. Ať jeho dobré slovo rozjasňuje vaši mysl i srdce!
Tomáš Butta
bratr patriarcha

17.11.2021      Modlitba pro Martu

Celým Českem se už tradičně rozezní Modlitba pro Martu, zatímco se rozsvítí desítky významných budov v barvách české trikolory a v mnoha kostelích v celé ČR se rozezní zvony.
17:11 Jana Kirschner zazpívá v živém přenosu z Národní třídy.
17:11 Marta Kubišová se rozezní éterem vybraných rádií vč. Českého rozhlasu. Poté píseň zazní z amplionů po celé Praze a v dalších městech. Tato ikonická píseň, která se stala symbolem sametové revoluce, zazní symbolicky v 17:11 . Živě stream můžete sledovat na České televizi. V ten samý moment se radiovým éterem rozline originální Modlitba s hlasem Marty Kubišové. Poté se tou samou písní rozezní ampliony po celé Praze a v dalších městech. 
I náš sbor se k této akci přidává a éterem zazní krásný zvuk našich zvonů k oslavě svátku 17.listopadu. 
V Ostravě se v barvách trikolóry rozsvítí tyto budovy:
-Národní divadlo moravskoslezské
-Most Miloše Sýkory
-Radnice města Ostravy
-Slezskoostravská radnice

7.11.2021 v 10:00

Bohoslužba s pietním aktem za padlé u příležitosti Mezinárodního dne veteránů
(...pár aktuálních fotografií v galerii)

Aktuality

Bohoslužba se vzpomínkami na zesnulé - 31.10.2021 v 10.00 hodin
Vyhledávání